انجمن مدیریت آموزشی ایران - شعبه استان کردستان

علمی -آموزشی -پژوهشی- شماره حساب 1108841830 فراگیر بانک تجارت شعبه دانشگاه کردستان
 
برگزاری جلسه سوم هیات مدیره
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ : توسط : ارسلان خسروپور

سومین جلسه هیات مدیره روز شنبه مرخه 21/10/1392 در دانشگاه کردستان برگزا ر شد در این جلسه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه قبل ارایه شد. پس از اظهار نظر و بحث و بررسی پیرامون دستور کار جلسه موارد زیر به عنوان مصوبه از تصویب حاضران گذشت .

مصوبات نشست :


1-پیگیری مجدد مکاتبه با استانداری جهت ابلاغ شروع بکار انجمن علمی مدیران استان به کلیه ادارات و ارگانهای دولتی

2-تشکیل دو کمیته آموزش و پژوهش زیر نظر انجمن و آغاز فعالیت های آموزشی - پژوهشی

3-برنامه ریزی و تمهید مقدمات برگزاری دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با حضور مدیران مدارس متوسطه دوم نواحی یک و دو سنندج

4-حضور کلیه اعضا در جلسات هیات مدیره

5-برنامه ریزی به جهت جذب اعضای جدید و افراد علاقه مند و مشتاق