اعلام شماره حساب انجمن جهت کمک خیران و علاقه مندان

اینک که سرعت تغییر و تحولات اهمیت ارزش های علمی - فرهنگی و پژوهشی را بیش از پیش روشن ساخته در نظر داریم با استعانت از خداوند متعال و معاضدت و مشارکت شما مدیران و فرهیختگان سخی با تدارک بهترین ابزارها و کارآمدترین امکانات برای ترویج و توسعه ی دانش مدیریت ، سطح کیفی بالایی از عملکرد را با همیاری شما خوبان فراهم سازیم .

رجای واثق دارد که در راستای شعار همدلی و همراهی راه دست یابی به این مهم با دستان شما هموار گردد.

مستدعی است در صورت امکان و تمایل نسبت به واریز کمک و مشارکت خود در جهت توسعه و تعمیق فعالیت های انجمن به شماره حساب 1108841830  فراگیر بانک تجارت شعبه دانشگاه کردستان اقدام و خدمتگزاران خود را در نیل به اهداف مورد نظر حمایت نمایید.

لطفا فیش واریزی را به مسوول پذیرش و روابط عمومی سرکار خانم توکلی ارایه نمایید.

آدرس : سنندج - دبیرستان امام خمینی

/ 0 نظر / 11 بازدید