برگزاری جلسه انجمن مدیریت آموزشی کشور

و تشکر از حضور میهمانان ویژه ی جلسه (آقایان فیروزی و انصاری مهر ) گزارشی از نحوه شکل گیری و ایجاد انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان  را ارایه نمود . ایشان با بیان اینکه انجمن های علمی پژوهشی حالت صنفی مدنی تخصصی دارند و از قید و بند محدودیت های رسمی و سازمانی فارغ اند  به نقش  ممتاز و بی نظیر انجمن ها در تحقق  انتظارات و خواسته های علمی جامعه  اشاره و خواهان حمایت  و  تقویت  بخش های مختلف جامعه از انجمن مدیریت آموزشی  جهت  ارتقاء دانش و بینش مدیریتی  بخصوص حوزه ی مدیریت آموزشی  شدند.

سپس  آقای ارسلان خسروپور ،  دبیر اجرایی انجمن ،  به بیان مجموعه اقدامات و فعالیت های انجمن در 18 ماه گذشته اشاره و  برگزاری کارگاههای آموزشی دوره های ضمن خدمت و بازآموزی جلسه با مسوولین ایجاد وبلاگ انجمن تبلیغات و عضو گیری  از دانش آموختگان رشته های مدیریت و علاقه مندان را از مهم ترین برنامه های انجمن در مدت یاد شده  اعلام و ضمن اشاره به مشکلات و چالش های فراروی انجمن خواستار برگزاری جلسات منظم انجمن و سیاست گذاری علمی جهت تنظیم برنامه و  فعالیت یکساله انجمن و جذب همه ی امکانات و فرصت ها در عمل شد.

سپس آقای دکتر انصاری مهر مهمان و عضو هیت علمی دانشگاه با ابراز خوشحالی مبنی  بر حضور در استان کردستان  و شرکت در جلسه انجمن طی سخنانی ابراز داشتند:

"مقوله ی مدیریت آموزشی در کشور ما غریب است ، انجمن مشکلاتی دارد و در حوزه مدیریت کمتر به مدیریت آموزشی  بها داده شده است که می طلبد با فعالیت  و توسعه ی اقدامات ، حوزه ی مدیریت آموزشی  قوی تر از گذشته فعالیت نماید . ایشان با اشاره به سوابق تحقیقاتی و علمی خود  و انجام پروژه های کشوری در حوزه ی کیفیت آموزشی  اشاره نمودند  در سال های اخیر تلاش شده با بهره گیری از مدل های تعالی و کیفیت جهانی ماهیت مدیریت آموزشی در کشور را مشخص و بر غنای این حوزه ی علمی بیفزاییم  که امید می رود فعالیت و پویایی انجمن های علمی مدیریت آموزشی زمینه ی این مهم را در جامعه فراهم آورند.

در ادامه جلسه آقای حسین فیروزی معاون  نیرو ی  انسانی استاندار کردستان با اشاره به سهم اندک و ناچیز  بهره وری از  تولید ناخالص ملی  در سطوح کلان و خرد ، بیان داشتند از نظر نیروی انسانی در ساختار کشور وضعیت خوبی نداریم و اغلب شاخص ها بر  نگاه ویژه  و تجدید نظر در سیاست های اداری و عملکردی تاکید دارند.

معاون استاندار کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود اعلام کردند برای اصلاح نظام اداری کشور همه ی نگاهها معطوف به مدیریت و مدیریت آموزشی است  و استانداری انتظار دارد انجمن مدیریت آموزشی  استان نیاز سنجی های لازم را در حوزه های آموزشی پژوهشی انجام و بخشی از  پروژه های علمی کاربردی را متناسب با ساختار و سیاست های حاکمیتی به انجام رساند . نامبرده در پایان سخنان خود با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا انجمن می تواند به استقرار دولت الکترونیک کمک نماید  خواهان بررسی و کار علمی جهت تمهید مقدمات و عملیاتی شدن موضوع شده و با اشاره به تخصیص 1 تا 3 در صد از اعتبارات دستگاههای دولتی  به امر پژوهش و تحقیق در سال جاری ، اظهار امیدواری نمودند انجمن مدیریت آموزشی از فرصت پیش آمده در جهت برگزاری دوره های آموزشی کارگاههای علمی و توانمند سازی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و اجرایی،  بنحو ممکن و مقتضی استفاده نماید

در ادامه نشست،  دیگر اعضا حاضر در جلسه به بیان نکته نظرات خواسته ها پیشنهادات و مشکلات موجود پرداختند . اعضا نکاتی در خصوص : ضعف آموزش های رسمی و مدرسه ای وجود آموزش های سایه ای در کنار آموزش های رسمی تحمیل هزینه های آموزشی مازاد بر خانواده ها علیرغم فعالیت  آموزش و پرورش رسمی ضرورت مشارکت اولیا در اداره امور آموزشی پرورشی مدارس و دانشگاهها وجود شکاف و فاصله بین نظام آموزشی کشور و استانداردهای جهانی تعلیم و تربیت تلاش انجمن جهت ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس و مراکز علمی آموزشی الزام مرکز آموزش نیروی انسانی استاندار ی مبنی بر واگذاری بخشی از دوره های آموزشی کارکنان به انجمن مدیریت آموزشی شرکت انجمن در اجرای پروژه های علمی تحقیقی دستگاههای دولتی و برنامه ریزی جهت تغییر نگرش مدیران اشاره نمودند.

 در ادامه جلسه آقای دکتر انصار ی مهر پیشنهادات زیر را بمنظور بررسی و امکان سنجی  اجرا به اعضا  و انجمن مدیریت آموزشی ارایه نمودند:

1-فعال نمودن دپارتمان ها و بخش های تحقیق و پژوهش در انجمن  و تامین منابع به جهت ارایه ی خدمات به مدیران

2-شناسایی مدیران آموزشی و جذب نیروهای توانمند

3-عینک  فرصت سازی در سازمان های آموزشی نصب گردد و در جهت افزایش سواد انفورماتیک دبیران-مدیران و معلمان برنامه ریزی  گردد

4-تعیین و مشخص نمودن سرفصل ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت و هماهنگی با آموزش و پرورش و دانشگاه جهت برگزاری دوره ها

5-تبیین سیاست های آموزشی و برنامه های راهبردی و استقرار کیفیت فراگیر

6-حمایت از برنامه ها و طرح های پژوهشی و کمک به اجرای این برنامه ها

7-تهیه ی سامانه ی اطلاعات و بانک اطلاعاتی مدیران و ایجاد کتابخانه ی مدیریتی با همکاری شهرداری ها و نهادهای فرهنگی

8-  تشکیل انجمن نخبگان علم مدیریت   و   ارایه طرح و پروژه های استانی دستگاههای دولتی به انجمن قبل از اجرا جهت ارایه خدمات مشاوره ای اصلاحی

9- برنامه ریزی جهت آماده سازی آموزش و مربیگری نیروی انسانی و توجه ویژه به امر آموزش نیروها

جلسه ساعت 30/10 شب به پایان رسید و حاضران در برنامه ی ضیافت شام در محل هتل فرهنگیان شرکت نمودند

/ 0 نظر / 87 بازدید