اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی

انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان برگزار می کند

اولین کارگاه آموزشی انجمن با عنوان :

مدیریت مدرسه محور

سخنرانان و اساتید: اعضا هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان

زمان : روزهای پنج شنیه و جمعه 8 و 9 اسفند ماه

مکان : تالار مولوی دانشگاه کردستان واقع در خیابان پاسداران سنندج

مدعوین : مدیران دبیرستانها-  هنرستانها و مجتمع های آموزشی و اعضا انجمن مدیریت آموزشی استان

مباحث ارایه شده در کارگاه آموزشی :

ارزشیابی آموزشی – سازمان یادگیرنده و فرهنگ مدرسه – نظارت و راهنمایی آموزشی – نقش مدیر در روشهای جدید تدریس –اثر بخشی حضور و ارتباط اولیا با مدارس

/ 0 نظر / 13 بازدید