فراخوان دریافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

 باسمه تعالی

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

صاحب امتیاز : دانشگاه کردستان

فصلنامه رفتار "سازمانی در آموزش و پرورش " با هدف نشر نظریه های نوین ، نتایج پژوهش های اصیل و دستاوردهای علمی ، مقاله های علمی -پژوهشی را در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مدیریت منابع انسانی ، روان شناسی سازمانی و کار و سایر موضوع های مرتبط در حوزه آموزش و پرورش ) منتشر می نماید :

مشخصات نشریه :

صاحب امتیاز : دانشگاه کردستان

رویکرد : غلمی - پژوهشی

ترتیب انتشار : فصلنامه

مدیر مسوول و سردبیر: دکتر ناصر شیر بیگی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

اعضای هیات مدیره:

1-دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2-دکتر محمد رضا آهنچیان ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3-دکتر محمد قهرمانی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

4-دکتر سعید فرح بخش ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

5-دکتر نعمت الله عزیزی ، استاد تمام برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان

6-دکتر بیژن عبداللهی ، استاد یار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

7-دکتر محمد امجد زبر دست ، استاد یار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

شرایط پذیرش مقاله :

از اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویانی که علاقه مند به ارسال مقالات خود برای این مجله می باشند خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایند:

1-پژوهشگران محترم خواهشمند است مقالات صرفا علمی -پژوهشی خود را طبق4 فرمت نشریه آماده و به آدرس ایمیل فصلنامه ارسال نمایند. پس از دریافت مقاله اعلام وصول خواهد شد. تمام مقالاتی که اعلام وصول می شوند در روند بررسی نشریه قرار خواهند گرفت و حداکثر طی زمان 6 ماه اعلام نتیجه خواهد شد . بنابراین از نویسندگان محترم خواهشمند است از پیگیری های مکرر اجتناب ورزند چرا که این امر موجب کندی در روند کار خواهد شد.

2-هر نوع مقاله پژوهشی که در یکی از شاخه های مرتبط با موضوع فصلنامه نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد ، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته خواهد شد
 
 

3-مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده نشریه رفتار سازمانی در
آموزش و پرورش
مورد بررسی اولیه قرار می گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار
مورد نظر، به نویسنده برگردانده می شوند.

4-ضروری است مقاله ارسال شده
در هیچ سمیناری (داخلی ،ملی یا بین المللی )ارایه نشده باشد و یا در هیچ نشریه ای
(داخلی ،ملی یا بین المللی ) پیش تر چاپ نشده باشد و یا هم زمان به نشریه های دیگر
فرستاده نشده باشد.

5--مقالات منحصرا به صورت
الکترونیکی و از طریق وبگاه اختصاصی نشریه پذیرفته می شوند اما تا آماده شدن
سامانه
       

مذکورنویسندگان محترم باید برای
ارسال مقاله از آدرس ایمیل    obiejournal@uok.ac.ir

استفاده
نمایند

6 -مقاله
ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده (گان) باشد ، مقالات ترجمه ای و مروری
پذیرفته نمی شوند.

7-زبان مقاله
باید فارسی باشد،از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقیق و رسایی در زبان فارسی
دارند خودداری شود و در مواقع ضروری ، معادل لاتین لغت مورد نظر ، در زیر نویس
نوشته شود.

8-مقالات
رسیده پس از بررسی در کمیسیون اولیه و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور
ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر در موضوع مقاله
ارسال می شود(انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه خواهد بود) پس از اخذ نظر داوران
جهت تایید نهایی در کمیسیون هیات تحریریه مطرح می شوند.

9-فصلنامه
رفتار سازمانی در آموزش و پرورش
حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای
خود محفوظ می دارد.هیات تحریریه در انجام اصلاحات آزاد است.

10-به
مقالاتی که برای چاپ آماده شده اند برای تایید نهایی به نویسنده ارجاع می شود .صحت
و سقم و مسولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده (گان) است.

11-چاپ و
انتشار مطالب مندرج در این نشریه به شرط ذکر منبع فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش
و پرورش بلامانع است (توصیه و تاکید بر آن است که تا حد امکان به نشریه استناد
شود)

12-تکمیل و
امضا فرم تعهد نامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که
فرم تعهد نامه نویسندگان را پر نکرده و به همراه مقاله ارسال نکرده باشند خودداری
می شود(نمونه فرم پیوست است) فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور نشریه
در مورد مقاله در نظر گرفته می شودو کلیه مکاتبات و اطلاع  رسانیهای بعدی با وی صورت
می گیرد.

13-به هنگام ارسال
یا ویرایش مقاله دقت داشته باشیدکه چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه های فارسی و
انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته شده نویسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند،
مقالات فاقد این اطلاعات در سیستم بررسی نمی شوند.

14-مقاله
باید از نظر ساختار حایز شرایط زیر باشد:

الف)صفحه
مشخصات نویسندگان مقاله به فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) مشخصات نویسنده مسوول با
فرمت زیر :

(نام ، نام
خانوادگی ،درجه علمی ، رشته تحصیلی یا تخصص، شماره همراه،شماره محل کار، آدرس
آکادمیک (نام گروه ، نام دانشکده ، نام دانشگاه، شهر )

اطلاعات
نویسندگان دیگر با فرمت زیر:

(نام ، نام
خانوادگی ،درجه علمی و عنوان رشته تحصیلی و آدرس آکادمیک ) به طور کامل درج شده و
ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود.

ب) عنوان
فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)

ج) چکیده
فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)-150 تا 250 کلمه فارسی و 150 تا 250 کلمه انگلیسی

د) کلید واژه
های فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)، حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه

ه)متن اصلی
دارای مقدمه (موضوع،مبانی نظری ، پیشینه ، فرضیه یا سوالات )،روش شناسی ، یافته
های تحقیق، بحث و نتیجه

نکته : کل مقاله
شامل تمام بخش های آن
باید حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه باشد.

15) ارجاع به
منابع در همه موارد لازم است به صورت کامل رعایت شود . فهرست منابع در پایان مقاله
و ارجاع به منابع درون متنی بر اساس سبک ApAباشدمنابع در انتهای مقاله صرفا به زبان
انگلیسی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود

16--با توجه
به اقدامات صورت گرفته برای نمایه شدن نشریه در   ISC  ،دقت شود که تمامی منابع فارسی و غیر فارسی
به انگلیسی ترجمه شوند . چنانچه منبع  مورد استفاده فارسی بود پس از ترجمه در انتها
داخل کروشه کلمه        persian           نوشته
شود.

  -17-کل متن به صورت یک ستونی در کاغذA4

با فواصل مساوی 3 سانتیمتر از بالا،پایین ،چپ وراست صفحه تایپ شوند.
برای تایپ قسمت های مختلف مقاله به
شرح زیر عمل نمایید:

 الف)تمام متون فارسی باید با فونت
میترا و تمام متون انگلیسی با فونت   Times new Romanتایپ شوند   

ب)فواصل خطوط در تمام مقاله 1
واحد باشد.

 ج)فایل مقاله به  دو فرمت word و pdf ارسال گردد

د) نوشته های فارسی صفحات متن
اصلی مقاله با فونت اندازه 12 ونوشته های انگلیسی با فونت اندازه 11 نوشته
شوند.تیتر ها بولد باشند .منابع در انتهای متن اصلی و با اندازه فونت 10 نوشته
شوند.

ه) شرح تصویر و توضیح مربوط
به نمودارو جداول زیر آن و شماره و عنوان در بالای آن آورده شود . در متن برای
شماره گذاری و ارجاع به تصاویر ، جداول و نمودارها سه سری
شماره گذاری مستقل انجام شود.

18) آراء و نظرات مندرج در
مقاله ها لزوما بیانگر نظرات و آراء مجله نیست.

19)تمامی مقاله های ارسالی
(در صورت  تایید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده ، لذا مقاله های رسیده به
هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

20) ترتیب تقدم یا تاخر چاپ
مقاله ها به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

فرم تعهد نامه
نویسندگان مقالات فصلنامه رفتارسازمانی در آموزش و پرورش

(نویسندگان محترم فرم
تکمیل شده زیر را اسکن نموده و به همراه مقاله خود ارسال فرمایند)

ما نویسندگان مقاله به عنوان
......................................................................................................................

با آگاهی از ضوابط و شرایط
فصل نامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش ، موافقت خود را با ارسال مقاله به نشریه
مذکور اعلام داشته و خانم/ آقای .............که از نویسندگان مقاله است را به
عنوان رابط معرفی می نماییم. بدیهی است که این اعلام به عنوان وکالت تام ایشان در
امور مرتبط با این مقاله نزد فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش است و ما
نویسندگان حق هر گونه دخالت در امور این مقاله را از خود سلب می نماییم.

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله
(اسامی و اطلاعات ارایه شده در این لیست قابل تغییر نیست و به همین صورت در مقاله
درج شود .توجه داشته باشید که به هیچ عنوان نویسنده ای به این اسامی افزوده نمی
شود)

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسندگان

درجه علمی

 

تاریخ و امضاء

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از میان نویسندگان فوق ، ردیف
شماره........... به عنوان نویسنده مقاله (که نامش در مقاله نهایی به عنوان
نویسنده مسوول مقاله درج خواهد شد) معرفی می شود.

پست الکترونیکی نویسنده مسوول
مقاله................................................................................................


 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

/ 1 نظر / 406 بازدید
محمد

سلام بنده قصد ارسال مقاله به این نشریه را دارم ولی در قسمت ارسال مقاله که ظاهرا به تازگی راه افتاده هیچ امکانی برای ارسال تعهدنامه وجود ندارد! و فقط متن اصلی مقاله خواسته شده است. لطفا راهنمایی کنید