برگزاری مجمع عمومی مدیریت آموزشی ایران و انتخاب هیات مدیره جدید

جلسه مجمع عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران
در روز یکشنیه مورخه 10/9/1392با حضور اعضای هیات مدیره ، مسئولان کمیته های اجرایی ،اعضای
پیوسته و با نظارت نماینده وزارت علوم در کمیسیون انجمن ها برگزار شد . در این
مراسم بعد از ارایه گزارش دکتر بهرنگی ریاست انجمن ، آقای نوری مسئول مالی انجمن
گزارشی ارایه نمود و سپس برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان رای گیری به عمل
آمد که نتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

اعضای هیات مدیره اصلی ۵ نفر و علی
البدل ٢ نفر به شرح ذیل انتخاب گردیدند .

١. دکتر بهرنگی ٢. دکتر تورانی 3-
دکترحقانی ۴. دکتر خلخالی ۵. دکتر سلطانی. ۶. دکتر موسوی ٧. دکتر کریم زاده. و.
اعضای هیات بازرسی شامل یک عضو اصلی و ٢ عضو علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند .
١. آقای دکتر احمد ولی پور. ٢. دکتر شکیبایی ٣. دکتر عاشوری 

انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان انتخاب اعضا جدید را تبریک گفته و برای عزیزان در ایفای رسالت خطیری که عهده دار شده اند آرزوی موفقیت و سربلندی دارد

/ 0 نظر / 10 بازدید