معرفی فصل نامه های رشته مدیریت آموزشی

    راهنمای تدوین مقاله
          

مجله مدیریت و
برنامه ریزی در نظام­های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در مباحث مرتبط با موضوع مجله،
آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ
ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید به ترتیب اولویت وصول
چاپ می­کند. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس­های علمی ارائه شده­اند، در صورت عدم
انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان
اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود، مسئولیت و ترتیب اسامی و
حقوق مؤلفین آنها بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می­کند.

1- چارچوب
مقاله:

چارچوب مقالات
حتی الامکان باید شامل موارد زیر باشد:

الف)معرفی یا مقدمه ای کوتاه که حاوی
سابقه ای مستند از موضوع باشد و به مسأله پژوهشی ویژه ای ختم شود.

ب)شرح متدولوژی تحقیق: بدین معنی که
جامعه آماری، نمونه پژوهش، شیوه گزینش نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و شیوه آماری
معلوم و مشخص باشد.

ج)شرح نکات برجسته یا نتایج
تحقیق

د)جمع بندی و بحث درباره نتایج تحقیق و
ارائه پیشنهادات

2- ضوابط شکلی
مقاله:

برای رعایت
استاندارد شکلی مقاله، رعایت دستورالعمل های زیر ضروری است:

الف)مقالات از 20 تا 25 صفحه تایپ شده
تجاوز نکند.

ب)چکیده ای در حدود 200 تا 250 کلمه به
زبان فارسی و نیز به زبان انگلیسی همراه مقاله باشد. خلاصه (چکیده) باید در یک صفحه
مجزا نوشته شود و حاوی بیان کلی مسئله پژوهشی، یافته های عمده و نتیجه گیری کلی
مقاله باشد. در انتهای چکیده، حداکثر 5 کلمه در مورد موضوع پژوهش، به عنوان واژگان
کلیدی آورده شود.

ج)تایپ: کلیه مقالات باید بصورت تایپ
شده در محیط
word باشد و
تایپ تمام اجزای مقاله نظیر متن، جداول، نمونه ها، رفرنس ها و ... الزامی
است.

هـ)جداول و نمودارها نیز باید هر یک در
صفحه ای مجزا آورده شوند و با تقدم و تاخر عددی به همان ترتیبی که در متن ظهور می
یابند، شماره گذاری شوند و عنوان و شرح کوتاهی از آن در ذیل جداول و نمودارها آورده
شود.

و)هر مقاله باید دارای یک صفحه
شناسنامه باشد که در آن عنوان دقیق به زبان فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی
محقق، درجه علمی و محل کار دائمی وی و همکاران بطور کامل بیان شده باشد.

3-
استانداردهای رفرنس دهی:

الف)در داخل متن مقاله، هنگامی که متنی
بطور مستقیم و بدون دخل و تصرف از یک منبع نقل می شود، از نظام مؤلف – تاریخ – صفحه
استفاده شود. برای مثال: (احمدی، 1378، ص 14) و یا (
Atkinson, 1997.
p18
)

ب)در داخل متن مقاله، هنگامی که متن با
تلخیص آورده می­شود، تنها از نظام "مؤلف – تاریخ" استفاده شود. برای مثال (احمدی،
1378) و یا (
Atkinson, 1997)

ج)در صورت استفاده مکرر از یک منبع از
همان، همان منبع و یا پیشین و ذکر صفحه استفاده شود.

در رفرنس دهی
متون خارجی از
Ibid یا
op.cit استفاده
به عمل آید.

د)در صورتی که در داخل متن از یک مؤلف،
دو یا چند اثر رفرنس داده می شود که در یک سال همانند منتشر شده است، با حروف لاتین
از یکدیگر متمایز و در کتابشناسی پایانی این تمایز بطور کامل با بیان مشخصات آثار
روشن گردد. برای مثال اگر از (
Atkinson, 1997) دو اثر متفاوت در یک سال چاپ شده
باشد می توان آنها را به شکل زیر از یکدیگر متمایز نمود:

(Atkinson, 1997a) و (Atkinson, 1997b)

هـ)برای بیان توضیحات بیشتر درباره یک
واژه، یک بیان یا مطلب خاص و یا بیان معادل لاتین یک لغت از اعداد نوک دار استفاده
شود(به ترتیب ظهور در متن با 1، 2، 3 و ...) و در پایان مقاله، قبل از ارائه
کتابشناسی، بخش ویژه ای تحت عنوان پی نوشت ایجاد و به شرح واژه یا مطلب مورد نظر
بپردازید.


استانداردهای کتابشناسی

در انتهای مقاله
ضروری است تا منابعی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهش به آنها مراجعه شده است
بطور کامل ارائه گردند. در این زمینه بهتر است ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی
آورده شود.

نمونه
فارسی:

- آدامز،
ریموند، (1373) برنامه ریزی استراتژیک، ترجمه سعید بهشتی، چاپ اول، تهران، انتشارات
اطلاعات.

نمونه
لاتین:

- Atkinson, G.(1997) ''Social
class
and school knowledge,'' 14
ed. Chicago: Univ. of ChicagoPress
.

تذکر:

در مورد سایر
موارد نظیر استخراج از مقالات مجلات و منابع اینترنتی مطابق رویه معمول عمل
گردد.

پست
الکترونیکی مجله
: jmpes@mail.sbu.ac.ir

 

 

نام نشریه: آموزش عالی

نوع
نشریه :

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب
امتیاز :

انجمن آموزش عالی ایران

مدیر
مسئوول:

دکتر ابراهیم صالحی عمران

سردبیر: دکتر
محمد یمنی دوزی سرخابی

مدیر
اجرایی:
سرکار
خانم سودابه حسن زاده بارانی کرد

نشانی
مجله:

تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، ساختمان مرکزی
دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم، اتاق 221

تلفن: 81032234
- 021 فکس: 81032200 - 021

نشانی وبگاه: www.ihea.ir ایمیل:
Info@ihea.ir

هیات تحریریه

دکتر حمید
رضا آراسته (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر تقی آزاد ارمکی (استاد دانشگاه
تهران)، دکتر ابراهیم صالحی عمران (استاد دانشگاه مازندران)، دکتر نعمت­ اله عزیزی
(دانشیار دانشگاه کردستان)، دکترمحمد امین قانعی‌راد (دانشیار مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور)، دکتر مرتضی منادی (دانشیار دانشگاه الزهراء)، دکتر گلنار مهران
(دانشیار دانشگاه الزهراء)، دکتر یداله مهرعلی‌زاده (استاد دانشگاه شهید چمران
اهواز)، دکتر دکتر محمد‌ یمنی دوزی سرخابی (استاد
دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

  

           

/ 0 نظر / 10 بازدید