معرفی کتاب

یادگیری تیمی

تالیف: دکتر امیرحسین محمدداودی، فائزه حجتی

با مقدمه: پروفسور نادرقلی قورچیان

انتشارات: روانشناسی هنر

06854478456945559081.jpg


موضوعات مرتبط: معــــــــــرفی کتاب ، کتــــــــــــــــــــــاب

/ 1 نظر / 10 بازدید