خبرنامه شماره 5 انجمن مدیریت آموزشی ایران

 
جهت دریافت خبرنامه بر روی آدرس  لینک های ذیل کلیک فرمایید.

خبرنامه شماره 5 الکترونیکی انجمن مدیریت آموزشی ایران

http://www.ieaa.ir/FileForDownload/files/Buletten%205new.pdf

 

/ 0 نظر / 11 بازدید