توضیحات تکمیلی جهت تسهیل در انجام امر ثبت نام و عضویت

درصورتی که عزیزان دارای کارت بانک تجارت جهت پرداخت حق عضویت نیستند می توانند وجه ثبت نام  را به حساب شماره 148066795 بانک تجارت شعبه دروازه دولت کد 258 بنام انجمن علمی مدیریت آموزشی واریز و ضمن اسکن فیش ، با فعال نمودن بخش پرداخت غیر اینترنتی ثبت نام را انجام دهند.

عضویت پیوسته :

شامل موسسان انجمن و کلیه افرادی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی می باشند.

عضویت حقوقی:

شامل  سازمانهایی که در زمینه های علمی - پژوهشی مربوط فعالیت دارند، مدیران آموزشی دانشگاهها ی دولتی ، ازاد اسلامی -پیام نور -موسسات آموزش عالی غیر دولتی-اعضای هیات مدیره انجمن - مدیران مناطق آموزش و پرورش استان و مدیران تحت نظارت آنان می باشد.

عضویت وابسته:

افرادی که دارای درجه کارشناسی مدیریت آموزشی هستند و حداقل 5 سال از اخذ مدرک آنان سپری شده باشد.

عضویت دانشجویی:

شامل دانشجویان کارشناسی مدیریت آموزشی می باشد

/ 0 نظر / 6 بازدید