برگزاری جلسه چهارم هیات مدیره

گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه قبل را به اطلاع حضار رساند.سپس رییس محترم هیان مدیره نمونه فرم مخصوص مکاتبات اداری را ارایه و اعضا ضمن قدردانی از زحمات ایشان خواهان استفاده از نمونه فرم در مکاتبات شده و درخواست نمودند در اسرع وقت فعالیت و موجودیت انجمن از طریق استانداری به کلیه ادارات و ارگانهای دولتی ابلاغ گردد.فعال نمودن دو کمیته آموزش و پژوهش با مسوولیت جناب آقای محمدی - ارتباط بیشتر رییس و نایب رییس انجمن با انجمن مدیریت کشوری جهت پیگیری و تعقیب  مصوبات مرتبط با تهران و برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدیران مدارس متوسطه دوم نواحی یک و دو سنندج در تاریخ های 8و9 اسفند ماه در محل دانشگاه کردستان از مهم ترین مصوبات جلسه بود که مقرر شد برنامه ی زمانی کارگاه آموزشی -محتوای مطالب و مدرسین دوره تعیین و مقدمات کار به بهترین نحو فراهم گردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید