برگزاری جلسه سوم هیات مدیره

1-پیگیری مجدد مکاتبه با استانداری جهت ابلاغ شروع بکار انجمن علمی مدیران استان به کلیه ادارات و ارگانهای دولتی

2-تشکیل دو کمیته آموزش و پژوهش زیر نظر انجمن و آغاز فعالیت های آموزشی - پژوهشی

3-برنامه ریزی و تمهید مقدمات برگزاری دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با حضور مدیران مدارس متوسطه دوم نواحی یک و دو سنندج

4-حضور کلیه اعضا در جلسات هیات مدیره

5-برنامه ریزی به جهت جذب اعضای جدید و افراد علاقه مند و مشتاق

/ 0 نظر / 11 بازدید