برگزاری کارگاه آموزشی مدیران

در حاشیه این دوره گفت: این برنامه باهدف استقرار کیفیت، دانش افزایی و ارتقای صلاحیت مدیران و مراقبت از برنامه های آموزشی و مدیریت مدارس برگزار شده است.

قربانی افزود: در همین راستا در نظر داریم در سال 94 با پوشش و گستره بیش تری همه فرهنگیان اعم از معلم، مربی، مشاور و مدیران مدارس را در برنامه های مختلف آموزشی و توسعه نیروی انسانی شرکت دهیم و در طول سه ماه گذشته نیز حداقل سه دوره آموزشی را صرفا برای مدیران مدارس با حضور اساتید مجرب کشور برگزار کرده ایم.

رشید قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای توجه به مسائل معیشتی و حقوق و مزایای فرهنگیان پرداخت و با بیان اینکه با پیگیری و تلاش وزیر محترم آموزش و پرورش طرح رتبه بندی معلمان در سال 94 از اول مهر ماه اجرایی خواهد شد اظهار داشت: در اجرای این طرح شاخص های عملکردی و رفتاری، مهمترین ملاک تعیین رتبه معلمان است و موضوع تحقیق و تالیف با درصد بسیار محدودی ملاک عمل بوده و به ویژه نقش مقالات در مجلات خارجی از امتیاز خاصی برخوردار نیست.  

وی اختصاص سهمیه ویژه برای فرهنگیان در استخدام های جدید آموزش و پرورش را یکی دیگر از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در راستای توجه به خانواده بزرگ فرهنگیان بر شمرد و با بیان اینکه این اقدام در اولین استخدام آموزش و پرورش لحاظ خواهد شد ، پیش بینی اقدامات رفاهی از جمله بیمه تکمیلی برای بازنشستگان فرهنگی همراه با شاغلین را از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده بر شمرد .

 مدیر کل آموزش و پرورش کردستان پرداخت معوقات فرهنگیان را برنامه دیگر آموزش و پرورش ذکر نمود و گفت : به زودی حق التدریس معلمان ، حق الزحمه امتحانات و پاداش بازنشستگان سال 93 نیز پرداخت می شود و برنامه هایی نیز در بخش رفاهی برای فرهنگیان پیش بینی شده است .

در ابتدای این دوره آموزشی طالب محمدی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان نیز از مدیریت آموزشگاهی به عنوان مصداقی ترین نوع مدیریت آموزشی و گلوگاه آموزش و پرورش نام برد و گفت: اهداف عمده آموزش و پرورش در بخش مدیریت آموزشگاهی محقق می شود .

محمدی با بیان اینکه گفتمان غالب چند سال اخیر آموزش و پرورش استان کیفیت آموزشی است؛ گفت: کیفیت یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه حالت ویژه ای از نظام آموزشی است که نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیات محسوس و مشخص می باشد که باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین در شرایط زمانی باشد.

وی با اشاره به اینکه در عصر حاضر آموزش و پرورش رشد کرده است و به مرحله توسعه رسیده است گفت: رمز ماندگاری آموزش و پرورش توسعه یافته توجه ویژه به کیفیت آموزشی است و عدم ارتقای کیفیت آموزشی، پاشنه آشیل مدیریت آموزشی می باشد.

در ادامه دکتر انصاری مهر از اساتید برجسته کشوری و عضو هیات علمی دانشگاه نیز به بیان مطالبی پیرامون نگره های نوین در خصوص Qfd یا استقرار کیفیت فراگیر و پرستاری و مراقبت از برنامه های آموزشی و مدیریتی مدارس در هزاره سوم پرداخت و مدل بنیادین تحول در مدارس از طرق مختلف از جمله منطق RADARرا برای مدیران مدارس تشریح نمود.

وی مدیریت متلاشی، نامتعادل، متعادل و متعالی را چهار نوع مدیریت در مدارس برشمرد و بر تدوین برنامه سالانه توسط مدیران مدارس تاکید کرد و ارتقای کیفیت مدرسه و دانش آموز، تعمیق ارزش های اعتقادی،فرهنگی و ملی، بهبود عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموزان کاهش افت تحصیلی، توسعه ارتباط خانواده و مدرسه و...را از اهم موضوعات پیشنهادی(TIO) برای طرح در برنامه سالانه مدارس نام برد.

دکتر انصاری مهر در ادامه به بیان 12 رکن از ارکان اساسی در تشکیل پازل موفقیت و ایجاد انسجام و وفاق آموزشی و مدیریتی مدارس از نظر آموزش و پرورش ایران پرداخت و مدرسه، بسترسازی مهارت های زندگی در فراگیران و مبانی شاد زیستن، مدارس نوین، پیوستگی عوامل موثر بر آموزش را از مهم ترین این ارکان نام برد.

/ 0 نظر / 64 بازدید