فراخوان ارسال مقاله

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی با توجه به
اهمیت تبادل یافته ها و دستاوردهای این حوزه با مشارکت دانشگاهها - پژوهشگاهها و
هم چنین سازمانها و نهادهای عمومی و اجرایی کشور روز پنج شنبه 27 شهریور ماه 1393
در مرکز همایش های تلاش تهران برگزار می گردد.

این کنفرانس به عنوان مکانی جهت گردهمایی اساتید .....

و متخصصان دانشگاهی –پژوهشگران – کارشناسان و مدیران ایرانی و بین
المللی حوزه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در نظر دارد بستری مناسب جهت ارتقاء سطح
دانش حوزه های مختلف برنامه ریزی و مدیریت آموزشی – بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو و
ارایه تجربیات علمی سازمانها و دانشگاهها را فراهم آورد.

از اساتید و پژوهشگران دعوت می نماید تا
نتایج تحقیقات – مطالعات و یافته های خود را در قالب
مقاله و از طریق عضویت در و ب سایت کنفرانس به آدرس www.edumngt.com  به دبیرخانه ارسال نمایند.

منبع خبر : آقای کورش حمیدی

با تشکر از آقای دکتر ناصر شیر بگی ریاست محترم دانشکده انسانی و علوم اجتماعی

/ 0 نظر / 11 بازدید