تاریخ برگزاری چهارمین جلسه هیات مدیره

با استعانت از درگاه حق چهارمین جلسه هیات مدیره در تاریخ 29/11/1392 راس ساعت 17 عصر در محل باشگاه فرهنگیان برگزار می شود موضوع جلسه بررسی اقدامات انجام شده در راستای مصوبات ماه گذشته - بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته شده جهت تشکیل کمیسیون ها و برنامه ریزی نهایی و عملی جهت برگزاری دوره و کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت مدرسه محور " در تاریخ های 8 و 9 اسفند ماه در دانشگاه کردستان با حضور مدیران آموزشی دبیرستانهای دوره دوم متوسطه نواحی یک و دو سنندج می باشد.

امید است اعضا محترم هیات مدیره راس ساعت مقرر در نشست حضور بهم رسانند.

/ 0 نظر / 10 بازدید