دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی استان کردستان

با استعانت از الطاف الهی دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی استان کردستان روز شنبه مورخه 9/9/1392 راس ساعت 30/16 عصر در محل اتاق ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه کردستان برگزار می شود . از اعضا محترم درخواست می شود راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.مصوبات جلسه و تصمیمات متخذه متعاقبا اعلام می گردد.

/ 0 نظر / 10 بازدید